Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155
Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155
Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155
Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155
Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155

Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] LM-155

Author: Denisewicz Bazyli

Title: Hasło z tryumfalney domów starożytnych bromy na ten świat wybuchalące [...] Tenutarzowi Jaśnie Wielmożnemu Jmci Panu Kazimierzowi z Kozielska Ogińskiemu wojewodzie wileńskiemu, uszpolskiemu etc., etc. staroście, dla nie wygasłey longorum et vorum pamięci teyże Jego niedobytey bromie intonant rythmami polskiemi celeusmata, które przezemnie niżey wyrażonego in publicum orbis theatrum kommunikuią się anno 1730.

Title in English: Sign to This World from the Triumphant Gates of an Ancient Home […] to the Tenant His Highness Pan Kazimier Oginski from Kozelsk, Voivode of Vilnius, Užpaliai etc., Elder, the Unfading Longorum et Vorum Memory of Those Gates Unbeaten by Him Intonant Polish Rimais Celeusmata, Which Are Expressed by Me in Publicum Orbis Theatrum Dated 1730.

Published: 1730.

Format: pages: B.w., folio, k. 8, herb Ogińskich, inicjał, winietka, finalik (drzeworyty).

Binding: contemporary binding.

The panegyric A Cry from the Victorious Gates of an Ancient Family Reaches This World is dedicated to Kazimierz Oginski (1660–1733), who became the voivode of Vilnius in 1730. The book is decorated with the coat of arms of the Oginski family. 

Reference: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 212.

Published: "The Collection of Lawyer Jaunius Gumbis: the Past Preserved in Books". Museum and Collector - 7. Vilnius: National Museum of Lithuania, 2018, p. 212-213.