Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204
Chrestomathia grecka […] LM-204

Chrestomathia grecka […] LM-204

Author: Jacobs Christian Friedrich Wilhelm , 1764 - 1847

bound with Sebastian Feliks Szymon Żukowski (1782-1834)

Title: I. Chrestomathia grecka czyli Xsięga pozyteczna i łatwa do czytania dla uczących się ięzyka greckiego: kurs pierwszy i drugi II. Początki języka greckiego.

Published: I. W Wilnie, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego typografa Imperatorskiego Uniwersytetu, 1807. II. W Wilnie, Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego Uniwers. Imperator. Typografa, 1806.

Format: 522 p., tables.

Binding: contemporary binding.

The Greek Anthology and the Beginnings of Greek language.